Pidätys- tai vankeusaikana ei ole velvollisuutta tehdä työtä eikä osallistua muuhun laitoksen järjestämään toimintaan. Työntekoon on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus, jos vangittu sitä haluaa. Jos vanki tekee laitoksen järjestämää vankityötä, on ennen työn aloittamista sovittava työstä maksettavan palkan perusteista.

Vangin tekemästä omasta työstä saatavat tulot kuuluvat hänelle. Vangin on kuitenkin itse huolehdittava työkustannuksista sekä korvattava laitokselle työstä aiheutuvat erityiset kustannukset.

Nopeaa apua lakiasioihin.