Saaliintarkastusoikeus on kalastusta suorittavan viranomaisen kalastuksen valvontaan liittyvä oikeus eli toimivaltuus. Kalastusta valvovia viranomaisia ovat poliisi, rajavartiolaitos, metsähallituksen kalastusta valvovat virkamiehet (erätarkastajat) sekä hyväksytyt kalastuksenvalvojat.

Tarkastusoikeus on myös valtion kalatalousviranomaisilla. Kalatalousviranomaisia ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä ne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joille kalatalousasiat kuuluvat.

Saaliintarkastuoikeus ei ole pakkokeinolain mukaista etsintää (yleensä paikkaan liittyvänä kalastusrikoksen tutkinnassa kyseessä voi olla yleinen kotietsintä tai paikanetsintä). Pakkokeinolain mukaiset etsinnät ovat käytettävissä, kun tutkitaan rikosta. Saaliintarkastusoikeutta voidaan käyttää ilman konkreettista rikosepäilyäkin.

Saaliintarkastusoikeus

Edellä luetelluilla viranomaisilla on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen käytettävässä kulkuneuvossa tai rannalla oleva kalastusväline, pyydys ja saalis ovat säännösten ja määräysten mukaisia. Viranomaisella on myös oikeus tarkastaa kuljetus- ja varastotiloja, joissa säilytetään kaloja tai rapuja. Tarkastusta ei pääsääntöisesti saa ulottaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.

Kalastuksenvalvoja ei voi ulottaa tarkastustaan missään tilanteissa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.


Lue lisää kalastukseen liittyvästä talteenotto-oikeudesta.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.