Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän laadittava ehdotus ohjelmaksi. Tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se tuomioistuimelle tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Määräaika ei saa ilman erityistä syytä olla pidempi kuin neljä kuukautta.

Ehdotusta laatiessaan selvittäjän on neuvoteltava velallisen, velkojatoimikunnan sekä tarpeen mukaan myös yksittäisten velkojien kanssa. Yksittäiseen velkojaan rinnastetaan myös ”menettelyä hakenut todennäköinen velkoja”. Saneerausohjelmaehdotuksen laatimiseen ovat oikeutettuja muutkin asiaan osalliset kuin ainoastaan selvittäjä. Selvittäjällä on velvollisuus saneerausohjelman esittämiseksi, muilla oikeus. Oikeutettuja saneerausohjelman ehdotuksen esittäjiä ovat luonnollisesti velallinen sekä henkilö, joka on henkilökohtaisesti vastuussa velallisen veloista.

Lisäksi saneerausohjelmaehdotuksen voivat esittää ne, jotka omistavat vähintään viidenneksen velallisyhtiön osakkeista. Myös vakuusvelkojat, joiden saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien vakuusvelkojien yhteenlasketuista saatavista sekä velkojat, joiden saatavat edustavat vähintään viidennestä muiden kuin vakuusvelkojien yhteenlasketuista saatavista saavat esittää oman ehdotuksensa saneerausohjelmaksi.

Selvittäjän lisäksi tehtävät saneerausohjelmaehdotukset tehdään ehdottajan laatijan omalla kustannuksella. Selvittäjä on velvollinen antamaan saneerausohjelmaehdotuksen esittämiseen oikeutetuille ne tiedot, jotka ovat tarpeen ohjelmaehdotuksen laatimiseksi.


Lähde §: laki yrityksen saneerauksesta

Lue lisää yrityksen saneerausmenettelystä.


Suomen Juristit Oy
16.02.2017
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.