Yrityssaneeraus

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen ›

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän laadittava ehdotus ohjelmaksi. Tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se tuomioistuimelle tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Määräaika ei saa ilman erityistä syytä olla pidempi kuin neljä kuukautta. Ehdotusta laatiessaan selvittäjän on neuvoteltava velallisen, velkojatoimikunnan sekä tarpeen mukaan myös yksittäisten velkojien kanssa. Yksittäiseen velkojaan rinnastetaan Lue lisää ›

Saneerausmenettely alkaa hakemuksesta ›

Saneerausmenettely eli yrityssaneeraus alkaa velallinen, velkoja, velkojien ryhmän tai todennäköisen velkojan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä tiettyjä velallista ja tämän taloudellista tilannetta kuvaavia asiakirjoja. Tällaisia ovat mm. kaupparekisteriote, yritys- ja yhteisötunnusrekisteri sekä jäljennös yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tilaa kuvaavat myös tiedot yrityksen omistussuhteista, tilinpäätösasiakirjoista, selvitys toimialasta, velkojista, veloista ja varoista. Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tehdään normaalisti yrityksen kotipaikan toimivaltaiseen Lue lisää ›

Yrityssaneeraus: Yrityksen saneerausmenettely ›

Onko yrityksesi umpikujassa, yrityksen saneeraus edessä? Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yrittäjä voi saada helpotusta tilanteeseensa yrityksen saneerausmenettelyn avulla. Velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan asemaa on pyritty helpottamaan säätämällä laki yrityksen saneerauksesta. Saneerausmenettely toteutetaan tuomioistuimen päätöksellä. Menettelyssä voidaan määrätä velallisen varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä velallista sitovasti. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö Lue lisää ›

Yrityssaneeraus ›

Yrityssaneerauslailla luotiin taloudellisissa vaikeuksissa oleville, mutta elinkelpoisille yrityksille mahdollisuus yrityksen tervehdyttämiseen. Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille, sellaisille yrityksille, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, mutta jonka toiminta on jatkamiskelpoista. Yritykselle jota on haettu konkurssiin, on voitu useissa tapauksissa vahvistaa saneerausohjelma. Jos yritys on maksukyvytön eikä sen tilannetta voida saneerausohjelman avulla korjata muuten kuin lyhytaikaisesti, yritys voidaan joutua Lue lisää ›