Mitä sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa?

Sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa sitä, että sopimuksen päättämisajankohtana on ollut käsillä joku häiriö. Käytännössä sopimuksen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimusta voida panna tuomioistuimessa täytäntöön. Pätemättömyyden aiheuttavia pätemättömyysperusteita on olemassa useita. Yleisimpiä niistä ovat mm. kiskonta, erehdys, kunnianvastainen ja arvoton menettely, petollinen menettely, sopimukseen pakottaminen ja vajaavaltaisuus.

Nopeaa apua lakiasioihin.