Onko aiesopimus sitova? Mikä on aiesopimuksen merkitys?

Suomen sopimusoikeudessa letter of intent eli aiesopimus ei perusta suoraa sopimussidonnaisuutta, eikä velvollisuutta sopimuksen solmimiseen tulevaisuudessa. Se on vain neuvotteluosapuolten lausuma, jolla saavutettu yksimielisyys ja suunniteltujen valmistelutoimien jatkaminen kirjataan.

Letter of intentille on ominaista, ettei se luo osapuolille oikeudellista velvoitetta sopimuksen tekemiseen myöhemmin. Usein on kuitenkin puhuttu moraalisesta sitovuudesta osapuolten välillä ja tällä voidaan katsoa olevan ratkaiseva merkitys, jos osapuolet ovat halukkaita säilyttämään hyvät liikesuhteensa myös tulevaisuudessa. On silti muistettava, että letter of intentillä saattaa kuitenkin olla tiettyjä oikeusvaikutuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.