Suoritus- tai velvoittamiskanne on kanne, jolla halutaan velvoittaa vastapuoli tekemään jotain. Kanteella halutaan siis, että tuomioistuin asettaa vastapuolelle suoritusvelvollisuuden. Suorituskanne jakautuu kolmeen perustyyppiin: suoritus-, kielto- ja sietämiskanteeseen.

Suorituskanteella vaaditaan tavallisesti jonkinlaista aktiivista suoritusta vastaajalta. Yleisiä tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi vaatimus jonkin maksun suorittamisesta tai esineen luovuttamisesta.

Kieltokanteella kantaja voi vaatia vastaajaa pidättymään jostain toiminnasta. Sillä voidaan kieltää tietty toiminta ennakolta, tai määrätä jo aloitettu toiminta keskeytettäväksi.

Sietämiskanteella vastaajaa ei vaadita mihinkään aktiiviseen suoritukseen, vaan sillä vaaditaan vastaajaa sallimaan jokin toimi. Vastaaja voidaan velvoittaa esimerkiksi sietämään omaisuuteensa kohdistuva ulosotto.

Kaikki suorituskanteen perusteella annetut tuomiot, niiden tyypistä riippumatta, ovat täytäntöönpantavissa. Eli jos vastaaja ei täytä velvoitettaan vapaaehtoisesti, se voidaan panna täytäntöön ulosottoteitse.


Lue lisää kannevaatimuksesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.