Euroopan unionin oikeusasiamies

Euroopan unionin oikeusasiamies, viralliselta nimeltään Euroopan oikeusasiamies on unionin ylin laillisuusvalvontaviranomainen. Oikeusasiamiehelle voi kannella unionin jäsenmaissa oleskelevat luonnolliset henkilöt, sekä oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka jossakin jäsenmaassa. Euroopan oikeusasiamies on riippumaton… Lue lisää »

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA)

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo tuomioistuimia ja muita viranomaisia, virkamiehiä, julkisyhteisöjen työntekijöitä sekä muita julkista tehtävää hoitavia. Laillisuusvalvonta hallinnossa tarkoittaa voimassa olevan oikeusjärjestyksen ja hyvän hallintotavan noudattamisen varmistamista viranomaisten toiminnassa ja päätöksenteossa. Laillisuusvalvonnan… Lue lisää »

Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille

Kantelun voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta se pitää tehdä kirjallisesti. Kantelun voi tehdä valinnan mukaan joko oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, koska heidän tehtävänsä ja toimivaltansa ovat “pääosin samat”.  Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki samaa aikaa yhtäaikaisesti,… Lue lisää »