Luonnonsuojelurikos

Luonnonsuojelurikoksesta on kyse silloin, kun henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta: oikeudettomasti hävittää tai turmelee laissa tai sen nojalla suojeltavaksi tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimenpiderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Luonnonsuojelun tärkein tavoite on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Sen ohella luonnonsuojelun tavoitteena on luonnonkauneuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, yleisen luonnonharrastuksen lisääminen ja luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonsuojelun taustalla on EU:n lintu– ja luontodirektiivit.… Lue lisää »

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle tapahtuu joko ELY-keskuksen tai maanomistajan aloitteesta. Käytävissä neuvotteluissa sovitaan mm. korvauksista ja alueen rauhoitusmääräyksistä. Jos maanomistaja on myötämielinen luonnonsuojelualue voidaan hyväksyä sopimuksella. Hallintolain hengessä asianosaisia on… Lue lisää »

Luonnonsuojelualueen perustaminen valtion maille

Luonnonsuojelualueen perustaminen käynnistyy yleensä esisuojelukiinteistön muodostamisella. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Valtion maille luonnonsuojelualue perustetaan perustamissäädöksellä, joka voi olla laki, valtioneuvoston tai ministeriön asetus. Luonnonsuojelualueella on lähtökohtaisesti kaikki luontoa muuttava… Lue lisää »