Hyvitysmaksu tarjouskilpailussa syrjitylle

Hyvitysmaksu on hyvitys, jota voidaan maksaa hankintamenettelyn asianosaisille, joilla olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Julkisessa hankinnoissa on noudatettava hankintalakia. Laissa on säännöksiä tarjouskilpailusta, hankintapäätöksestä ja sen tiedoksiannosta. Hyvitysmaksun… Lue lisää »

Kielletty menettely julkisessa hankinnassa

Kielletty menettely julkisessa hankinnassa voi tulla kysymykseen jos hankinnassa ei ole noudatettu lakia. Jos lakia ei ole noudatettu voi markkinaoikeus kumota hankintapäätöksen, kieltää virheellisen menettelyn tai velvoittaa hankintayksikön korvaamaan virheellinen… Lue lisää »

Tuomioistuin: Erityistuomioistuimet 

Suomen erityistuomioistuimet Erityistuomioistuimet tarjoavat tiettyjen asiaryhmien käsittelyyn erityisasiantuntemusta, jota yleisten tuomioistuinten ei katsota pystyvän täyttämään. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.   Markkinaoikeus Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia… Lue lisää »