Vesistön käytön rajoitukset

Vesilain mukaisen suuren yleiskäytön perusteella jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistössä ja jäällä. Kulkuoikeutta ei kuitenkaan ole alueella, joka on laillisesti suljettu. Vesistössä kulkevalla on oikeus käyttää vierasta vesialuetta myös… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Luontotyyppi

Luonnon yksityiskohdat maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa vaihtelevat pienelläkin alueella. Näiden yksityiskohtien vaikutuksesta syntyy erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä, joita kutsutaan luontotyypeiksi. Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ovat ensinnäkin metsäiset luontotyypit, joita… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: luontotyypin suojelun kesto

Erilaiset luonnon olosuhteet vaikuttavat ympäristöönsä synnyttäen erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä. Näitä poikkeuksia maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppeihin voi siis kuulua esimerkiksi jalopuumetsiköt, hiekkadyynit ja yksittäiset suuret… Lue lisää »