Palvelusrikos

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun… Lue lisää »

Tuottamuksellinen palvelusrikos

Palvelusrikos sekä lievä ja törkeä palvelusrikos ovat tahallisia rikoksia. Tämä tarkoittaa, että tekijä syyllistyy sellaiseen rikokseen vain silloin, kun hän on toiminut tahallaan. Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta,… Lue lisää »

Lievä ja törkeä palvelusrikos

Palvelurikoksen voidaan laissa mainituilla perusteilla katsoa olevan myös lievä tai törkeä. Arvioinnin lähtökohtana on palvelusrikoksen tunnusmerkistö. Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka: rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai… Lue lisää »