Tuottamuksellinen palvelusrikos

Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta, katsotaan teko tuottamukselliseksi palvelurikokseksi. Tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.