Työsuhteen päättäminen: Yleistä

Työsopimus voi päättyä usealla eri tavalla. Päättämismenettelyyn vaikuttaa päättymisen syyn lisäksi mm. se, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Työsopimus voi päättyä sekä työnantajan että työntekijän omasta aloitteesta. Toistaiseksi… Lue lisää »

Asuntokaupan peruminen ja purku

Asuntokaupan perumisesta ja purusta säädetään asuntokauppalaissa. Luonteeltaan asunto-osakkeen kauppa on irtaimen omaisuuden kauppaa, minkä vuoksi Asuntokauppalaissa ei oleerityisiä muotovaatimuksia, vaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Seuraavaksi käsitellään… Lue lisää »

Kuluttajapalveluksen virheet

Kuluttajapalveluksen virheet tulevat eteen kun palvelus ei vastaa sisällötään tai muuten sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Kriteerinä sopimuksenmukaisuus Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.… Lue lisää »