Työsopimus voi päättyä usealla eri tavalla. Päättämismenettelyyn vaikuttaa päättymisen syyn lisäksi mm. se, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Työsopimus voi päättyä sekä työnantajan että työntekijän omasta aloitteesta.

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päättyy yleensä irtisanomisen kautta. Työntekijä saa aina halutessaan irtisanoa työsopimuksen, mutta työnantajalla tulee olla hyväksyttävä syy irtisanomiselle. Irtisanomiseen liittyy irtisanomisaika.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erityistä irtisanomista tai irtisanomisaikaa. Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päättyvät ilman irtisanomisaikaa, jos sopimus puretaan purkuperusteella. Purkuperusteena toimii erittäin painava syy.

Purkamisen ja irtisanomisen ohella työsuhteen päättämisestä voidaan koska tahansa myös sopia. Tietyissä tapauksissa työsuhde ikään kuin raukeaa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun työntekijä siirtyy eläkkeelle. Työsuhde päättyy automaattisesti, kun työntekijä siirtyy eläkkeelle.


Lue lisää työsopimuksista.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.