Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen. Rikokseen syyllistyminen… Lue lisää »

Säännöstelyrikos

Säännöstelyrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä. Säännöstelyrikoksella kriminalisoidaan eräiden rikoslain ulkopuolisten säännösten rikkominen. Säännöstelymääräykset voivat… Lue lisää »

Lievä ja törkeä säännöstelyrikos

Säännöstelyrikos voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvionnin pohjalla on säännöstelyrikoksen tunnusmerkistö. Säännöstelyrikokseen syyllistyy henkilö, joka rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla… Lue lisää »