Tarjouspyynnön saaja julkisessa hankinnassa

Tarjouspyynnön saaja julkisessa hankinnassa määrittyy käytettävänä olevan hankintamenettelyn perusteella. Julkinen hankinta on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Mahdollisia hankintamenettelyitä ovat kilpailullinen neuvottelumenettely, suorahankinta, avoin menettely, neuvottelumenettely, rajoitettu menettely, dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen… Lue lisää »

Hankintayksikkö julkisessa hankinnassa

Hankintayksikkö voi olla valtion, kunnan tai kuntayhtymän viranomainen. Se voi olla myös evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko tai näiden seurakunta. Hankintayksiköitä ovat myös valtion liikelaitokset ja useimmat julkisoikeudelliset laitokset. Kilpailulain tarkoituksena… Lue lisää »

Hankinnan kohde julkisessa hankinnassa

Hankinnan kohde on julkisista hankinnoista puhuttaessa se tavara tai palvelu, jonka hankkimiseksi kilpailutus tehdään. Ensinnäkin kohde on määriteltävä tarjouspyynnössä. Kohde on määriteltävä jo tässä vaiheessa niin tarkoin, että tarjoajat voivat antaa… Lue lisää »

Julkinen hankinta: Avoin tai rajoitettu menettely

Julkinen hankinta edellyttää yleensä hankintaprosessia. Hankintaprosessilla tarkoitetaan julkisen hankinnan kilpailuttamisen eri vaiheita ja siinä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Prosessi alkaa tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisella ja hankinnasta ilmoittamisella. Hankintaprosessi päättyy hankintasopimukseen. Hankintasopimus on… Lue lisää »