Tietomurto

Tietomurtoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään tai muutoin ottaa selon tällaisessa tietojärjestelmässä olevasta tiedosta. Tietomurrosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tietomurrosta,… Lue lisää »

Törkeä tietojärjestelmän häirintä

Tietojärjestelmän häirintä voi tulla rangaistavaksi myös törkeänä. Törkeän tekomuodon lähtökohtana on tietojärjestelmän häirinnän tunnusmerkistö. Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä,… Lue lisää »

Tietojärjestelmän häirintä

Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti estää tietojärjestelmän toiminnan tai… Lue lisää »