Vankeusrangaistus: Vangitsemispäätös ja vankila

Jos saan vankeusrangaistuksen, joudunko heti vankilaan? Vankeusrangaistukseen tuomittua ei tavanomaisissa vankeusrikoksissa yleensä määrätä vangittavaksi. Rangaistuksen täytääntöönpano jätetään vankeudenhoitoviranomaisten tehtäväksi. Tuomioistuimella on yli kahden vuoden vankeustapauksissa ja muutoinkin eräissä tapauksissa valta… Lue lisää »

Vangitsemisasia: Muutos päätökseen vangitsemisasiassa

Voiko vangitsemisasiassa annettuun päätökseen hakea muutosta ylemmältä taholta? Vangitsemisasiassa annetusta päätöksestä ei ole oikeutta valittaa ylempään oikeusasteeseen. Vangitsemispäätös on siten heti lainvoimainen. Vangittu saa sen sijaan kannella päätöksestä hovioikeuteen. Kantelulle… Lue lisää »

Vangitsemisasia: Vangitsemisasian uudelleen käsittely

Käsitelläänkö vangitsemisasiaa uudelleen ennen oikeudenkäyntiä? Vangitulla on oikeus saada vangitsemisasiansa uudelleen käsiteltäväksi aina tuomion antamiseen asti. Syytteen käsittelevän tuomioistuimen on järjestettävä uusi käsittely viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua pyynnön… Lue lisää »