Pääsääntönä on, että takaisinsaantia vaaditaan kanteella käräjäoikeudessa. Takaisinsaantikanne on siis konkurssista erillinen ja itsenäinen oikeudenkäynti.

Normaalisti toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuin. Vastaajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jota vastaan kanne on nostettu. Takaisinsaantiasiassa kanne nostetaan siis peräytettävän suorituksen saaneen henkilön kotipaikan tuomioistuimessa.

Takaisinsaantikanne voidaan valinnaisesti panna vireille konkurssituomioistuimessa. Konkurssituomioistuin on se tuomioistuin, joka on päättänyt velallisen asettamisesta konkurssiin. Tämä mahdollistaa takaisinsaantikanteiden keskittämisen samaan tuomioistuimeen. Tällöin kanteet eivät hajaudu eri tuomioistuimiin ympäri maata.

Nopeaa apua lakiasioihin.