Takaisinsaantikanne on pantava vireille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Siis vuodessa siitä päivästä, jona konkurssituomioistuin on antanut päätöksen konkurssiin asettamisesta. Esimerkiksi jos velallinen on asetettu konkurssiin tuomioistuimen päätöksellä 15.05.2015, on aikaa kanteen nostamiseen 15.05.2016 asti.

On kuitenkin mahdollista, että konkurssipesä havaitsee takaisinsaantiperusteen vasta, kun vuoden määräaika on jo kulunut. Näitä tilanteita varten on säädetty toissijainen määräaika. Toissijaisen määräajan pituus on kolme kuukautta. Tällaisissa tilanteissa kanne saadaan panna vireille vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun konkurssipesä havaitsi takaisinsaantiperusteen. Esimerkiksi jos päätös konkurssiin asettamisesta on annettu 15.05.2015 ja konkurssipesä on havainnut takaisinsaantiperusteen vasta 20.07.2016. Tällöin kanne voidaan nostaa vielä 20.10.2016 mennessä, vaikka konkurssiin asettamisesta on kulunut yli vuosi.


Lue lisää toimivaltaisesta tuomioistuimesta takaisinsaantiasiassa.

Lähde §: laki takaisinsaannista konkurssipesään


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.