Taloyhtiön yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous kokoontuu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön osakas, eli osakkeenomistaja, käyttää päätösvaltaansa taloyhtiön asiaan yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkaalla on äänioikeus yhtiökokouksessa. Osakkaan äänimäärä selviää yleensä yhtiöjärjestyksestä.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa taloyhtiön hallituksen on esitettävä yhtiökokoukselle

1) tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus;

2) kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä

3) kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä aina

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;

4) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle;

5) hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta (jollei tässä asunto-osakeyhtiölaissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta)

6) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Käytännössä ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin, kun on käsiteltävänä ja päätettävänä yhtiökokoukselle kuuluvia asioita, joita ei voi odotuttaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa käsitellyt asiat, kokouksen kulku ja tehdyt päätökset.

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.