Mikä on muistutus?

Jos potilas on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa hoitosuhteen aikana, hän voi tehdä asiasta muistutuksen. Muistutus tehdään sen terveydenhuollon yksikön vastaavalle johtajalle, jossa potilas on asioinut.

Muistutuksen tarkoituksena on tuoda esille se epäkohta, jonka potilas on kohdannut. Jos muistutus on tehty aiheellisesti, terveydenhuollon yksikön on korjattava tilanne viipymättä. Jos potilas ei ole esimerkiksi saanut tarvitsemaansa käyntiaikaa, se on annettava. Jos diagnoosi on tehty väärin, potilaalle on annettava uusi käyntiaika ja tutkittava uudelleen.

Muistutus on yleensä tehtävä kirjallisesti. Joissakin terveydenhuollon yksiköissä käsitellään myös suulliset muistutukset. Muistutuksesta on selvittävä tapahtuneet asiat sekä muistutuksen tekijä. Jos terveydenhuollon yksikön johtaja huomaa muistutuksen olevan puutteellinen, hänen on pyydettävä potilasta täydentämään sitä.

Muistutus on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa. Käytännössä kohtuulliseksi on katsottu 1-4 viikon aika. Ratkaisuun on kirjattava se, mihin yksikön johtaja on asiassa päätynyt sekä päätöksen perustelut. Muistutusasiakirjat on pidettävä erillään potilasasiakirjoista. Muistutuksen tekeminen ei saa aiheuttaa sitä, että potilasta aletaan syrjiä sen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.