Onko jokaisella on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon?

Jokainen Suomessa pysyvästi asuva henkilö on oikeutettu ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito tapahtuu kuitenkin aina käytettävissä olevien puitteiden rajoissa. Tilapäisesti Suomessa oleskelevat ovat myös eri valtioiden välisin sopimuksen oikeutettuja hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon.

Potilaalla on oikeus laadullisesti hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen ihmisarvoaan ei saa missään tilanteessa loukata ja hänen vakaumustaan tai yksityisyyttään tulee aina kunnioittaa. Käytännössä on ilmennyt tilanteita, joissa potilaan rotu, uskonto, tai esimerkiksi kansallisuus ovat vaikeuttaneet potilaan hoitoon pääsyä tai estäneet potilasta saamasta hyvää ja asianmukaista hoitoa. Hoitolaitosten tulisi kiinnittää jatkossa huomiota myös siihen, että potilaan kielelliset valmiudet huomioitaisiin aiempaa paremmin. Lain mukaan potilaan äidinkieli sekä hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon hänen hoitoaan järjestettäessä. Monikulttuurisuuden aikakaudella myös suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on joutunut tämän kasvavan haasteen eteen. Nykyisin potilaat ovat muutenkin tietoisempia omista oikeuksistaan ja pyrkivät yhdessä omaistensa kanssa huolehtimaan oikeuksiensa toteumisesta myös käytännön hoitotyössä.

Nopeaa apua lakiasioihin.