Voiko potilas itse määrätä hoidostaan?

Kaikessa terveydenhuollossa on otettava huomioon potilaan itsemääräämisoikeus. Vaikka lääkärillä on oikeus tehdä hoitopäätöksiä, hän ei saa päättää potilaan hoidosta kuulematta ensin potilasta. Hoito on aina toteutettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että potilas voi vaatia tehtäväksi hänen valitsemiaan hoitotoimenpiteitä. Hoito on aina oltava lääketieteellisesti hyväksyttävää.

Potilaalla on itsemääräämisoikeuden mukaisesti oikeus myös kieltäytyä tietystä hoidosta. Silloin lääkärin on hoidettava potilasta jollain muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Potilaalla on oikeus kieltäytyä myös hoidosta kokonaan. Vastoin potilaan tahtoa hänelle ei saa tehdä mitään hoitotoimenpiteitä.

Jos potilas on niin huonossa kunnossa, että häneltä ei voida kysyä suostumusta hoitoon, on sitä kysyttävä hänen edustajaltaan tai lähiomaiseltaan. Silloinkin on pyrittävä hoitamaan potilasta tavalla, joka voidaan katsoa hänen omaksi tahdokseen. Jos potilaan tahtoa ei millään tavalla saada selvitetyksi, hoito on toteutettava potilaan henkilökohtaisen edun mukaisesti.

Joissakin tapauksissa potilaan tahtoa ei voida ottaa huomioon. Silloin on kyse mielenterveyslain, päihdehuoltolain, tartuntatautilain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesta pakkohoidosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.