Kenellä perillisistä on ensisijainen oikeus jatkaa tilanpitoa? Tilanpidonjatkaja, joka asuu maatilalla vakinaisesti ja osallistuu sen viljelyyn, on etuoikeutettu jatkaja muihin nähden.

Ensijaisesti oikeutettu tilanpidonjatkaja

Henkilöä, joka täyttää sekä yleiset jäämistöoikeudelliset edellytykset ja lisäksi tilanpidolliset ammatilliset edellytykset, kutsutaan soveliaaksi tilanpidonjatkajaksi. Tilanpidonjatkajaa mietitään silloin, kun maatila siirtyy perintönä ja se on tarpeen säilyttää yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena sen sijaan, että maatila pilkottaisiin useille perillisille. Tilanne voi olla sen kaltainen, että tilan jatkaminen edellyttää koko tilan saamista hallintaan yhdelle henkilölle. Jos tila pilkottaisiin pienempiin osiin, ei sitä voi pieninä yksiköinä jatkaa kukaan perillisistä. Tällöin tulee mietittäväksi kysymys siitä, kuka saa tilan jatkettavakseen.

Tilanpidonjatkajan tulee siis olla ”sovelias”. Soveliaisuus edellyttää sekä jäämistöoikeudellista asemaa että tilanpidollista ammattitaitoa. Jos useampaa kuin yhtä henkilöä voidaan pitää soveliaana tilanpidonjatkajana, ja heistä kukin vaatii tilan sisällyttämistä omaan osuuteensa, tulee etusija antaa sille, kenellä katsotaan olevan parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Siis jos vähimmäisedellytykset täyttyy useammalla tilan jatkajaksi haluavalla perillisellä, punnitaan silloin sitä, kenellä on parhaat edellytykset jatkaa tilaa. Ammattitaito on voitu hankkia esimerkiksi käytännön työssä tai opiskelemalla.

Arvioinnissa on merkitystä myös sillä, onko jollakulla tilanpidonjatkajaehdokkaalla toista paremmat mahdollisuudet toimia muussa ammatissa tai saada toimeentulonsa tilan ulkopuolelta. Tällaiset edellytykset heikentävät kyseisen henkilön mahdollisuuksia tilanpidonjatkajaksi, jos toisella jatkajaehdokkaalla tällaisia edellytyksiä ei ole.

Sillä tilanpidonjatkajaehdokkaalla, joka asuu maatilalla vakinaisesti ja osallistuu sen viljelyyn, on etusija siihen tilanpidonjatkajaehdokkaaseen nähden, joka asuu muualla.

Jos tilanpidonjatkajaa ei saada ratkaistua mainittujen edellytysten perusteella, ratkaistaan asia arpomalla.

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.