Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön tulona. Näin ollen, osakeyhtiön verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat suuremmat, yritykselle syntyy tappiota.

Osakeyhtiön verotus

Jaottelu kolmeen eri tulolähteeseen on enimmäkseen poistunut osakeyhtiöiden osalta. Asunto-osakeyhtiöitä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja maataloutta harjoittavaa osakeyhtiötä lukuunottamatta osakeyhtiöiden toimintaa verotetaan elinkeinotulona.

Osakeyhtiön verotettavaan toimintaan kuuluu sekä elinkeinotoiminta että muu toiminta. Muuta toimintaa ovat osakeyhtiön muun omaisuuden tuottamat tulot ja menot. Muuta omaisuutta ovat toimintaan kuuluvat varat, joita ei ole luettava elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen. Yleensä tällaista omaisuutta on lähinnä kiinteistöt sekä osakkeet ja muut arvopaperit.

Osakeyhtiön tappio

Kun osakeyhtiö tekee tappiota, menot ovat suuremmat kun yrityksen tulot. Osakeyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kun tuloa syntyy. Tappiot vähennetään sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Yhtiö menettää tappion vähentämisoikeuden, jos sen osakkeista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappion vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta.


Lue lisää tuloverosta.

Lähde §: laki elinkeinotulon verottamisesta


Suomen Juristit Oy
2.12.2016
(Päivitetty 9.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.