Työehtosopimus (TES) voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Lisäksi jo lakanneella työehtosopimuksella voi olla jälkivaikutus.

voimassaolo ja irtisanominen

Työehtosopimus voidaan tehdä määräajaksi. Tällöin työehtosopimus on voimassa tietyn aikaa, eikä sitä yleensä voida voimassaoloaikana irtisanoa. Lain mukaan pitemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuodeksi tehty työehtosopimus on neljän vuoden kuluttua voimassa niinkuin toistaiseksi voimassa oleva työehtosopimus. Työehtosopimus on voimassa toistaiseksi myös silloin, kun sopimuksen kestosta ei ole ollenkaan ennalta sovittu. Työehtosopimuksessa voidaan kuitenkin myös määrätä, että se on toistaiseksi voimassa oleva.

Kun työehtosopimus on voimassa toistaiseksi, se päättyy vasta irtisanomiseen. Lain mukaan sopimukseen osallinen voi milloin tahansa irtisanoa työehtosopimuksen, jolloin sopimus lakkaa irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajan pituudesta voidaan sopia työehtosopimuksessa. Jos tällaista määräystä ei ole, irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Työehtosopimuslain mukainen lähtökohta on siis se, että työehtosopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Voimassaolosta ja irtisanomisajasta voidaan kuitenkin sopia toisin, ja usein työehtosopimuksessa onkin jonkinlainen määräys voimassaolosta ja irtisanomisesta.

jälkivaikutus

Jälkivaikutuksella tarkoitetaan työehtosopimuksen vaikutusta sen jälkeen, kun työehtosopimus on lakannut. Pääsääntöisesti työehtosopimuksen ehtoja noudatetaan myös sen jälkeen, kun työehtosopimus ei enää ole voimassa tai se on irtisanottu. Aiemman työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan siihen asti, että uusi työehtosopimus tulee voimaan, tai ehdoista on muuten sovittu työntekijän ja työnantajan välillä.

Jälkivaikutus koskee siis lähtökohtaisesti vain työehtosopimuksen määräyksiä. Sen sijaan jälkivaikutus ei kata työehtosopimuksen lakisääteisiä vaikutuksia, kuten työrauhavelvollisuutta ja hyvityssakkovastuuta, vaikka ne olisi kirjattu työehtosopimukseen määräyksiksi.

Työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla nimenomainen määräys siitä, että työehtosopimuksella on jälkivaikutus esimerkiksi uuden sopimuksen solmimiseen asti tai tietyn määräajan verran. Tällöin sopimus jatkuu samalla vahvuudella, ja myös lakisääteisiä velvollisuuksia on noudatettava (esim. TT 2008-38).


Lähde §: työehtosopimuslaki, TT 2020:56 (jälkivaikutus)

Lue lisää työehtosopimuksen määräyksistä.


Suomen Juristit Oy / Trainee
01.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.