Saako työtehtäviä jakaa tai siirtää toisille

Lähtökohta on, ettei kumpikaan työsopimuksen osapuoli saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Erääntyneen saamisen saa siirtää kolmannelle ilman vastapuolen suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.