Harkitsetko ulosottoa?

Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä. Esim. häätöä, takavarikkoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta tai joidenkin muiden asioiden täytäntöönpanoa tulee edeltää tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös.

Käynnistääkseen ulosottomenettelyn velkojan täytyy toimittaa ulosottomiehelle ulosottohakemus ja laittaa liitteeksi tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Näistä ilmenee, että sinulla todellakin on oikeus vaatia ulosottoa saatavasi perimiseksi. Suppean ulosoton tai joidenkin julkisoikeudellisten maksujen suhteen menettelytavat ovat vaihtelevat. Verojen tai muiden sellaisten ulosmittaamiseksi riittää pelkän laskun lähettäminen ulosottomiehelle. Hän voi sen jälkeen käynnistää ulosottomenettelyn ilman tuomioistuimen erillistä päätöstä.

Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus hakea ulosottoa. Elatusapujen ulosottoperintää voidaan kuitenkin hakea kunnan sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen nojalla. Häätöä, takavarikkoa tai muut sellaista ei saa panna vireille ennen tuomioistuimen asiaa koskevaa tuomiota.

Osamaksukauppa on siinä mielessä petollinen, että vahvistettua kaavaketta käyttäen luotu osamaksusopimus antaa mahdollisuuden pyytää ulosottomieheltä esineen tilitystä ja takaisinottoa. Osamaksukaupan osalta ulosotto käy siten helpommin ja ostajana sinut saadaan nopeammin ulosottomenettelyn kohteeksi.

Sekä ulosottohakemukseen liitettävän tuomioistuimen päätöksen että päätöksen perusteena oleva asianosaisten sopimuksen tulee olla alkuperäisiä tai tuomioistuimen oikeaksi todistamia jäljennöksiä. Muuten ulosottoon ei voida ryhtyä.

Nopeaa apua lakiasioihin.