Ulosotto kuolinpesässä voidaan toteuttaa samoin, kuin muu velallisen tulo ulosmitattaisiin. Perintö on siis velallisen ulosmitattavaa tuloa.

Ulosotto kuolinpesässä

Ulosottovelallisen saamat ns. ylimääräiset tulot ovat ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta.

Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Ulosottomies antaa velalliselle osakkaalle sekä kuolinpesän hoitajalle maksukiellon perintöosuudesta. Maksukielto tarkoittaa sitä, että pesän osakkaalle ei saa tilittää hänen perintöosuuttaan ilman ulosottomiehen lupaa.

Osakkaat voivat tehdä sopimuksen perinnön jakamisesta ja laatia perinnönjakokirjankin keskenään. Tässä vaiheessa se on kuitenkin käytettävä ulosottomiehellä, jotta ulosottomies voi nähdä ulosotossa olevan perillisen perinnön määrän. Tämän jälkeen ulosottomies tekee päätöksensä siitä, haluaako hän ottaa perintönä saatavaa omaisuutta ulosottovelkojen maksuun.

Ulosottomies voi antaa pesänhoitajalle erillisen ulosoton tilinumeron, mihin velallisen perintöosuus tai osa siitä pitää tilittää. Rahavarojen lisäksi ulosottomies voi ulosmitata velalliselle pesän osakkaalle perinnönjaossa tulevaa irtainta tai kiinteää omaisuutta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.