Ulosotossa on kyse tietyn suuruisen varallisuusmäärän perimisestä velalliselta. Ulosotto kohdistuu siis vain tiettyyn omaisuuteen. Tästä syystä ulosottoa kutsutaan erityistäytäntöönpanoksi. Konkurssimenettely, yrityssaneeraus, sekä yksityishenkilön velkajärjestely koskevat velallisen koko varallisuutta. Tästä syystä näitä menettelyjä kutsutaan yleistäytäntöönpanoksi.

Yleistäytäntöönpanolla on erityistäytäntöönpanon syrjäyttävä vaikutus. Kun esimerkiksi konkurssi alkaa, se muodostaa esteen ulosotolle. Konkurssin alettua konkurssipesään kuuluvaan omaisuutta ei siis voida alkaa ulosmitata.

Konkurssi keskeyttää myös jo vireillä olevan ulosoton. Jos omaisuutta on jo ehditty ulosmitata ennen konkurssia, on ulosmitattu omaisuus luovutettava konkurssipesälle. Ulosottoasia jää kuitenkin automaattisesti konkurssin ”taustalle” vireille kuudeksi kuukaudeksi. Tämä siltä varalta, että konkurssi päättyy ennenaikaisesti. ”Taustalle” jäänyt ulosotto jatkuu jos konkurssi päättyy kuuden kuukauden määräajan sisällä.


Lue lisää konkurssista.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.