Vahvistuskannetta edeltää epäselvyys siitä, onko jokin oikeus tai oikeussuhde olemassa tai millainen tämä suhde on. Vahvistuskanteella pyritään saamaan vastaus tähän ongelmaan, ja kanne voikin olla joko positiivinen tai negatiivinen. Positiivisella vahvistuskanteella kantaja pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan tietyn oikeussuhteen hänen ja vastaajan välillä. Tällainen kanne voi koskea esimerkiksi omistusoikeuden vahvistamista tiettyyn esineeseen.

Kantaja voi myös pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan, ettei vastaajalla ole jotain hänen väittämäänsä oikeutta. Tällöin on kyse ns. negatiivisesta vahvistuskanteesta. Esimerkki negatiivisesta vahvistuskanteesta on kanne, jolla haetaan sopimuksen pätemättömäksi julistamista.

Vahvistuskanne eroaa suorituskanteesta siinä, ettei sitä voida panna täytäntöön.


Lue lisää suorituskanteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.