Välittömyysperiaate tarkoittaa oikeudenkäynnissä sitä, että oikeudenkäyntiaineisto esitetään välittömästi sille tuomioistuimen kokoonpanolle, joka ratkaisee asian. Ratkaisussa voidaan ottaa huomioon vain aineisto, joka on esitetty pääkäsittelyssä tai sitä täydennettäessä. Periaate turvaa sen, että tuomari voi perustaa ratkaisunsa välittömille näkö- ja kuulohavainnoille. Näin pyritään saamaan mahdollisimman oikea ja oikeudenmukainen ratkaisu. Tuomareita ei saa vaihtaa kesken prosessin. Jos kokoonpanoon joudutaan kesken käsittelyn ottamaan uusi jäsen, on järjestettävä uusi pääkäsittely.


Lue lisää keskitysperiaatteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.