Mitä eroa on uudella ja käytetyllä asunnolla vai onko niillä lain näkökulmasta eroa ollenkaan? Tässä artikkelissa määritellään mitä valmiilla uudella asunnolla ja käytetyllä asunnolla oikein tarkoitetaan.

Valmis uusi asunto

Valmis uusi asunto on sellaisen asuntoyhteisön osuus, jonka yhteisön kaikki huoneistot ovat hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen kuin niitä on tarjottu kuluttajille ostettavaksi. Valmiin uuden asunnon kauppa tulee kysymykseen myös silloin, kun perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunto-osakkeen sellaisesta kiinteistöosakeyhtiöstä, jossa yhtiön rakennuksissa on tai tulee olemaan yhteensä enintään kolme asuinhuoneistoa. Lisäksi kyseessä on valmiin uuden asunnon kauppa, kun asuntokaupan elinkeinonharjoittaja muuten kuin edellä mainituissa tilanteissa myy tosiasiallisesti täysin uuden asunto-osakkeen.

Yksinkertaistettuna valmis uusi asunto on uusi ja se ostetaan yleensä jo rakennus- tai suunnitteluvaiheessa.

Käytetty asunto

Käytetty asunto on puolestaan useimmissa tapauksissa asuntokaupan kohteena. Asunnon voidaan katsoa olevan käytetty silloin, kun perustajaosakas on jo sen kertaalleen myynyt käyttöönotettavaksi ja sitä on käytetty tosiasiallisesti asuintarkoitukseen. Myös uudisrakentamisen tai siihen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaa asuntoa pidetään käytettynä asuntona silloin, kun myyjänä on joku muu kuin elinkeinonharjoittaja.  


Lähde §: asuntokauppalaki

Lue lisää valmiin uuden asunnon kaupasta sekä käytetyn asunnon kaupasta.

Suomen Juristit Oy
08.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.