Vertikaalinen kilpailunrajoitus on eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia tai menettelyjä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja myyntiä. Kielletty vertikaalinen sopimuksessa osapuolena voivat olla esim. 1. valmistaja – vähittäiskauppias, 2. valmistaja – tukkukauppias tai 3. Tukkukauppias – vähittäiskauppias. Näiden välillä kysymys on yleensä jakelusopimuksesta.

Tietyn myynti- ja ostotoimen hinnan ja määrän määrittävät vertikaaliset sopimukset eivät yleensä sinällään rajoita vapaata kilpailua. Kilpailu kuitenkin vaarantuu yleensä silloin, kun sopimukseen sisältyy tavarantoimittajaan tai ostajaan kohdistuvia rajoituksia. Useinhan kuluttaja voi valita myös toisen tuotteen; eri myyjältä ja eri valmistajalta. Erityisen vakavasti kilpailua rajoittaviin sopimuksiin suhtaudutaa silloin, kun toimijalla on määräävä markkina-asema. Tällöinhän kuluttajan valinnan mahdollisuus on pienempi ja kielletyllä kilpailunrajoituksella aiheutettu vahinko suurempi.

Tavanomainen vertikaalinen kilpailunrajoitus

Vertikaalisia kiellettyjä rajoituksia ovat esim. yhden tuotemerkin määrääminen (kilpailukieltovelvoite), yksinmyyntisopimukset, asiakkaiden määrääminen, valikoiva jakelu, sitominen, ohjevähittäishinnat ja ohje-enimmäishinnat.


Lue lisää horisontaalisesta kilpailunrajoituksesta.

Lähde §: kilpailulaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.