Pääsääntöisesti auto voidaan ulosmitata. Auto ei yleensä ole sellainen velalliselle välttämätön esine, joka estäisi sen ulosmittauksen. Lisäksi auto voidaan usein muuttaa helposti rahaksi. Velalliselle on kuitenkin laissa säädetty erottamiseduksi kutsuttu suoja. Tietyissä melko harvinaisissa tilanteissa auto voi kuulua erottamisedun piiriin. Jos auton katsotaan olevan erottamisedun piirissä, sitä ei voida ulosmitata.

Erottamisedun piiriin on laissa säädetty ”työvälineisiin rinnastettava esine”. Tietyin edellytyksin auto voi olla tällainen esine. Ensinnäkin sen tulee olla arvoltaan riittävän edullinen. Lisäksi sen tulee olla välttämätön velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten toimeentulon turvaamiseksi. Esimerkiksi myyntiedustajalle auto voi olla välttämätön ammattinsa harjoittamiseksi. Myös lasten kuljettaminen päivähoitoon töiden ajaksi tai hankalat työyhteydet voivat tapauskohtaisesti mahdollistaa erottamisen.


Lue lisää ulosottomenettelystä.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.