Kaavoitus on alueiden ja maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueen osoittamiseksi erilaisia tarkoituksia varten. Kaavoituksella luodaan edellytykset yhteiskunnan eri toimintojen sijoittamiselle ja niiden välisille yhteyksille. Kaavan avulla osoitetaan alueet asumista, palveluja, elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten.

Alueiden ja maankäytön suunnittelu on järjestetty kolmiportaisen kaavoitusjärjestelmän avulla. Se on tarkoitettu asteittain täsmentyväksi suunnittelujärjestelmäksi. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta ja yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaavalla ja yleiskaavalla on syrjäyttävä vaikutus. Sitovan maakuntakaavan alueella voimassa oleva sitova yleiskaava syrjäyttää maakuntakaavan ja sitova asemakaava syrjäyttää yleiskaavan. Siten yhdellä alueella on aina voimassa vain yksi kaava.

Kaavoitusmenettely on järjestettävä siten, että osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Osallisina pidetään kaikkia, joiden oikeuksiin tai toimintaan kaava vaikuttaa. Vuorovaikutuksen toteutuminen edellyttää menettelyyn liittyvää tiedottamista. Vuorovaikutteista menettelyä on noudatettava kaikkien kaavamuotojen suunnittelussa.


Lue lisää yleiskaavasta ja asemakaavasta.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 24.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.