Ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä 1.3- 19.8 välisenä aikana. Maanomistaja voi kuitenkin antaa luvan koiran irtipitämiseen alueellaan. Viittä kuukautta nuorempaa tai palvelutehtävässä olevaa koiraa kiinnipitomääräys ei koske. Palvelustehtävissä olevia koiria ovat opaskoirat ja poliisin tai muun viranomaisen tehtävässä olevat koirat. Metsästyslaissa on tarkempia säännöksiä poikkeuksista koirakokeen ja -kouluttamisen aikana sekä metsästyksessä.

Ilman maanomistajan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. Maanomistajalla on oikeus poistaa koira alueelta tai ottaa se talteen. Myös poliisi, rajavartija tulliviranomainen tai riistanhoitoyhdistyksen metsänvartija saa ottaa alueella lain vastaisesti olevan koiran talteen. Jos koira on toistuvasti toisen kielletyllä alueella tai koira repii kiinni ottamaansa hirvieläintä, edellä mainittu viranomainen tai maanomistaja saa tappaa koiran, jollei saa sitä kiinni. Talteenotosta on ilmoitettava heti koiranomistajalle tai poliisille. Koiran omistajan on lunastettava koira 10 päivän kuluessa siitä, kun talteenotosta on ilmoitettu. Jos koiraa ei haeta, talteen ottaja pitää koiran. Entisellä omistajalla oikeus lunastaa koira takaisin myöhemminkin korvausta vastaan. Talteenoton kuluista vastaa koiran omistaja.

koiran uittaminen

Suomen järjestyslaki kieltää koirien viennin yleisille uimarannoille. Koirille on kuitenkin monin paikoin varattu uittamiseen tarkoitettuja alueita, joissa koiran saa päästää veteen. Nämä alueet osoitetaan erikseen kylteillä. Koirien uittamisen kielto koskee kuitenkin vain yleisiä uimarantoja. Näin ollen voidaan pitää lähtökohtana sitä, että koiran saa päästää uimaan vesistöön. Vain poikkeustapauksessa se on kielletty.


Lue lisää koiraverosta.

Lähde §: metsästyslaki, järjestyslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.