Pitääkö koirasta maksaa veroa? Kuinka paljon?

Joissakin kunnissa koirasta on maksettava vuosittainen koiravero. Koiravero on maksettava sille kunnalle, jonka alueella koiraa on pysyvästi edellisen kalenterivuoden päättyessä pidetty. Kunnanvaltuustolla on oikeus päättää siitä, onko kunnan koirista suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuuston harkinnassa on myös se, pitääkö koiranomistajan tehdä kunnalle laissa säädettyjä ilmoituksia. Tarkista omasta kunnastasi, mitä velvollisuuksia sinulla koiranomistajana on.

Velvollisuus maksaa koiraveroa kuuluu sille, jonka omistuksessa koira on ollut verovuoden päättyessä. Jos koiran omistaja on lapsi, alaikäisen holhooja on koiraverovelvollinen. Koiravero maksetaan kunnalle ja sen maksuunpanosta huolehtii kunnanhallitus.

Koiraveron määrä riippuu kunnasta. Kunnanvaltuusto voi päättää kunnassa perittävän koiraveron määrän. Maksimissaan koiravero voi olla 50 euroa. Kunnanvaltuusto ei saa määrätä suurempaa koiraveroa. Koiraveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa jos a) koira on verovuoden päättyessä on viittä kuukautta nuorempi b) koira toimii invalidin tai aistiviallisen opaskoirana, c) koiraa käytetään porojen paimentamiseen tai d)koira on valtion omistuksessa tai valtio maksaa koiran elatuksen.

Koiraveroliput lähetetään koiranomistajille viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuussa. Koiravero ja sen perusteella määrätyt maksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Jos koiranomistaja ei ole säädetyssä ajassa antanut koirailmoitusta, maksuun pannaan koiravero kaksinkertaisena.

Jos koiranomistaja on laiminlyönyt antaa koiran pitopaikkaa tai omistajanvaihdosta koskevan muutosilmoituksen taikka verovapaasta koirasta koirailmoituksen, aiheutuu tästä koiranomistajalle 10 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Koiraveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään erikseen rikoslaissa. Kyseessä on veropetos. Kaupunki valvoo koirakuria sekä koiraveron maksua vuosittain. Valvojilla on kaupungin antama valtakirja ko. tehtävää varten.

Nopeaa apua lakiasioihin.