Jokaisen metsästäjän on vuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Vuonna 2021 riistanhoitomaksun suuruus on 20-39 euroa riippuen maksajan iästä. Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti, jota on pidettävä metsästettäessä mukana. Ilman korttiakin voit osallistua metsästystilanteisiin metsästyksessä avustavana henkilönä, esimerkiksi osana ajoketjua tai koiranohjaajana hirvieläinjahdissa. Ilman metsästyskorttia ei kuitenkaan saa metsästää eläimiä esimerkiksi ampumalla. 

metsästäjätutkinto

Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto riistakeskuksen nimittämälle metsästäjätutkinnon vastaanottajalle. Tutkintoa ei tarvitse suorittaa, jos on edeltävien viiden vuoden aikana suorittanut riistanhoitomaksun vähintään kerran.

Riistanhoitomaksuista saadut varat käytetään metsästyksen ja riistanhoidon kustannusten kattamiseen. Metsästäjäin keskusjärjestö pitää metsästäjärekisteriä, johon merkitään tiedot metsästäjästä ja maksujen suorituksista. Jos metsästäjä ei ole suorittanut viitenä edellisenä vuotena riistanhoitomaksua, hänet poistetaan rekisteristä.


Lue lisää ampumakokeesta.

Lähde §: metsästyslaki, laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.