Mitä ELY-keskukset tekevät?

ELY-keskukset ovat tärkeimpiä aluehallinnon ympäristöviranomaisia. Niiden toimivalta ulottuu miltei koko ympäristölainsäädännön alueelle. Niiden tehtävät painottuvat lupa-asioihin, laillisuusvalvontaan ja yleisen ympäristöedun valvontaan.

ELY-keskusten tehtävänä on ohjata kunnan alueiden käytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä. Niiden tulee valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet sekä kaavoitusasioiden ja rakennustoimen hoitoa koskevat säännökset. Lisäksi ELY-keskukset huolehtivat ympäristöhallinnosta annetun lain mukaisista tehtävistään. ELY-keskukset toteuttavat ympäristönsuojelua ja vastaavat ympäristölainsäädännön valvonnasta alueellaan.

Lisäksi ELY-keskuksilla on muitakin kuin ympäristöön liittyviä tehtäviä. Ympäristöön liittyvissä asioissa nykyisillä ELY-keskuksilla on pääsääntöisesti samanlaisia tehtäviä, kuin näitä edeltäneillä alueellisilla ympäristökeskuksilla. Alueelliset ympäristökeskukset siirtyivät ELY-keskuksien ”sisälle” vuoden 2010 alusta lukien, jolloin myös tehtiin joitakin tarkistuksia toimivaltuuksiin. Näiden tarkistusten seurauksena esimerkiksi joitakin ympäristöön liittyviä lupa-asioita siirrettiin aluehallintoviranomaisen (AVI) hoidettavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.