Moitekanne on nostettava yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos näin ei tehdä, päätöstä pidetään pätevänä. Tämän kolmen kuukauden aikana yhtiökokouksen virheellistä päätöstä ei saa panna täytäntöön. Hallituksen on siis aina tarkastettava yhtiökokouksen päätösten pätevyys ennen niiden täytäntöönpanoa.

Yhtiökokouksen virheellinen päätös – Moitekanteen moiteaika?

Jos päätöksen virheellisyys on epäselvä, päätös voidaan panna täytäntöön jo moiteajan kuluessa. Tällöin päätös tulee pätemättömäksi vasta tuomioistuimen ratkaisulla.

Osakkeenomistajalla on poikkeuksellisesti oikeus panna moitekanne vireille vielä moiteajan jälkeenkin, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tällöin viivästymiseen tulee olla hyväksyttävä syy. Saattaa olla, että osakkeenomistaja ei ole esimerkiksi saanut ajoissa tietoa päätöksestä tai pöytäkirja ei ole ollut säädetyllä tavalla nähtävänä. Hyväksyttävä syy pidemmän kanneajan käyttämiselle voi olla myös se, että osakkeenomistaja ei ole ajoissa voinut ymmärtää päätöksestä aiheutuvia seurauksia. Tuomioistuimella on oikeus päättää, milloin on kysymys sellaisesta syystä, että kanneaikaa voidaan pidentää yli kolmen kuukauden. Muilla kanneoikeuden haltijoilla kuin osakkeenomistajilla ei ole mahdollisuutta käyttää pidennettyä kanneaikaa.

Lue lisää osakeyhtiön yhtiökokouksen virheellisestä päätöksestä.

Lähde §: osakeyhtiölaki

Suomen Juristit Oy
06.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.