Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Elinkeinotoiminnassa on noudatettava eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoitus on pitää elinkeinotoiminta rehellisenä ja tasapuolisena. Elinkeinotoiminnassa on noudatettava ns. hyvä liiketapaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomasti. Hyvän liiketavan määritelmä muotoutuu elinkeinotoiminnan käytäntöjen ja oikeuskäytännön kautta.Hyvän tavan mukaisuutta arvio ohjaavana toimijana keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva liiketapalautakunta. Se voi antaa lausuntoja siitä, mitä pidetään elinkeinotoiminnassa hyvän tavan vastaisena. Liiketapalautakunta käsittelee muun muassa harhaanjohtavaa tai vertailevaa markkinointia, kilpailijan halventamista ja jäljittelyä koskevia asioita.Liiketapalautakunta ei voi kuitenkaan antaa velvoittavia ratkaisuja. Toimivaltainen tuomioistuin on tapauksen luonteesta riippuen käräjäoikeus tai markkinaoikeus.

Nopeaa apua lakiasioihin.