Mitä tarkoittaa liikesalaisuus?

Yrityksillä on monia sellaisia tietoja, jotka yritys haluavat pitää salassa kilpailijoilta. Näitä tietoja kutsutaan yleisesti liikesalaisuuksiksi. Liikesalaisuudet nauttivat lain tarjoamaa suojaa.Lain tasolla ei ole kuitenkaan määritelty, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan. Lähtökohtana voitaneen pitää, että yritys saa määritellä itse ne tiedot, jotka se haluaa pitää vain omana tietonaan. Riitatilanteissa tuomioistuin voi määrittää yksittäisen yrityksen liikesalaisuuksien ulottuvuuden.Yleisesti ottaen liikesalaisuuksia ovat muun muassa yrityksen muut kuin julkiset taloudelliset tiedot. Tällaisia voivat olla esim. markkinointia ja hinnoittelua koskevat tiedot. Muita liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi tuotteen valmistuksessa käytettävät piirustukset, kaavat tai reseptit. Lisäksi esimerkiksi uusi liikeidea voi yksinään olla yrityksen tärkein liikesalaisuus. Liikesalaisuus voi olla helpompi määritellä ns. negatiivisesti sen kautta, mikä ei ole liikesalaisuutta. Liikesalaisuuksia eivät ole ainakaan sellaiset tiedot, jotka ovat tulleet julkisiksi tai jotka ovat kaikkien saatavilla.Liikesalaisuuden keskeinen ominaisuus on se, että sen julkitulo saattaa aiheuttaa yritykseen negatiivisesti tai kilpailijaan positiivisesti. Kaikki liikesalaisuudet eivät välttämättä ole sidoksissa suoriin taloudellisiin vaikutuksiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.