Liikesalaisuudet työ- ja palvelussuhteessa

Henkilö, joka on toisen palveluksessa, ei saa ilmaista ulkopuoliselle yrityssalaisuuksia, joita hän palvelussuhteen aikana tietoonsa saa. Hän ei myöskään saa oikeudettomasti käyttää tällaista tietoa omaksi hyväkseen. Yrityssalaisuuden rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi teoksi ja siitä tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoksen edellytyksenä on vielä, että yrityssalaisuuden ilmaiseminen tai käyttäminen tehdään siten, että sillä tavoitellaan taloudellista hyötyä itselle tai toiselle taikka pyritään vahingoittamaan toista.Samat säännös koskee suoraan jonkun palveluksessa olevien lisäksi niitä, jotka toimivat yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä taikka jotka saavat yrityssalaisuuden tietoonsa suorittaessaan tehtävää toisen puolesta taikka ollessa muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa.Ylipäätään yrityssalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sellainen henkilö, joka saa yrityssalaisuuksia tietoon yrityksen sisällä ollessaan. Mikäli tällaista tietoa hankitaan puolestaan yrityksen ulkopuolelta, syyllistytään silloin yritysvakoiluun. Jos taas tietoja käyttää väärin joku yrityksen ulkopuolinen, joka saa ne muuten kuin yritysvakoilun kautta, syyllistyy tämä yrityssalaisuuden väärinkäyttöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.