Liikesalaisuuden väärinkäyttö on rangaistavaa

Liikesalaisuuden rikkominen on rangaistavaa. Liikesalaisuuden rikkomisesta säädetään rikoslaissa. Liikesalaisuuden rikkomisella ei tarkoiteta yritysvakoilua, joka on itsenäisesti rangaistavaa, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että joku käyttää omaksi hyödykseen tai ilmaisee ulkopuoliselle sellaista yrityssalaisuutta, jonka joku muu on oikeudettomasti hankkinut. Näissä tapauksissa yrityssalaisuus on päätynyt jonkun haltuun ilman, että hän olisi itse sen oikeudettomasti hankkinut ja siis syyllistynyt yritysvakoiluun. Näissä tapauksissa, missä yrityssalaisuus päätyy jollekulle vahingossa tai missä yritysvakoilun suorittaa ns. välikäsi, yrityssalaisuuden lopullinen käyttäjä tuomitaan kuitenkin yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.