Adoption vahvistamista koskeva asia laitetaan vireille kotikunnan käräjäoikeudessa kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen tekee lapseksiottaja tai lapseksiottajat yhdessä eli mahdolliset adoptiovanhemmat. Vahvistamista haettaessa tuomioistuimelle on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on lapseksiottajan hoidettavana tai että tämä muutoin huolehtii lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Näin ollen, adoption vahvistaminen tapahtuu adoptioprosessin lopuksi käräjäoikeudessa ja lapseksiottaminen vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä.

Tuomioistuin tarkoittaa tässä yhteydessä toimivaltaista tuomioistuinta. Adoption vahvistamista koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä lapseksiottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Adoption vahvistamisen edellytykset

Jotta adoptio on mahdollista tuomioistuimessa vahvistaa, on tiettyjen edellytysten täytyttävä. Ensinnäkin tuomioistuimessa edellytetään, että adoption vahvistamista koskevaan hakemukseen liitetään tarpeellinen selvitys adoption vahvistamiselle laissa asetettujen edellytysten täyttymisestä. Näin ollen alaikäisen lapsen lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, mikäli lapseksiottaminen on lapsen edun ja tarpeen mukaista.

Adoptiolain mukaan adoptio on mahdollinen 25 vuotta täyttäneille joko avioliitossa oleville tai yksinäisille henkilöille. Adoptiolain mukaan lapsi tulisi sijoittaa ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen.

Adoptionhakijan ja adoptoitavan välinen ikäero voi olla enintään 45 vuotta silloin, kun adoptoitava on alaikäinen. Lisäksi adoptionhakija ei saa olla pääsääntöisesti yli 50-vuotias. Poikkeuksia edellä esitettyihin ikärajoihin tuovat esimerkiksi perheensisäiset adoptiot, joissa ikärajojen suhde arvioidaan tapauskohtaisesti.

Mikäli kyseessä ei ole perheensisäinen adoptio vaan vieraan lapsen adoptio, tarvitaan tähän adoptiolautakunnan lupa. Lupaa haetaan adoptioneuvonnan jälkeen Adoptiolautakunnalta (Valvirasta).

Jotta täysi-ikäisen henkilön lapseksiottaminen voitaisiin vahvistaa, edellytetään selvitystä siitä, että ottolapsi on alaikäisenä ollut lapseksiottajan hoidettavana ja kasvatettavana, eikä ottolapsisuhdetta ole voitu vahvistaa lapsen ollessa alaikäinen tai että lapseksiottamiseen on olemassa muita tähän verrattavia erittäin painavia syitä.

Lue lisää adoption oikeusvaikutuksista!

Nopeaa apua lakiasioihin.