Aikaisempi yhteinen sopimuskäytäntö

Riitatilanteissa sopimustulkinta voi tulla kyseeseen. Sopimustulkinnassa on useita apukeinoja, josta aikaisempi yhteinen sopimuskäytäntö on tuomioistuimissa käytetty keino. Usein sopimusosapuolilla on aikaisemmin solmittuja sopimuksia, jonka valossa uutta, riidanalaisena oleva sopimus, voidaan tulkita. Aikaisemman yhteisen sopimuskäytännön käyttäminen myöhempien sopimuksien tulkinnassa edellyttää, että aikaisemmat sopimukset ja nyt tulkittava sopimus ovat riittävän samankaltaisia. Lisäksi sopimusten on oltava ajallisesti riittävän lähellä toisiaan, jotta aikaisempaa sopimuskäytäntöä voidaan käyttää uuden sopimuksen tulkinnassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.