Aselupien menettäminen voi tulla kohdalle mm. rikosten tai säilöönottojen vuoksi. Poliisi myöntää ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavia lupia. Luvat myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupa-asioista päättävän poliisin haastattelu.

Hyväksyttävä tarkoitus ja henkilökohtaiset edellytykset

Ampuma-asekuvan edellytyksenä on hyväksyttävä tarkoitus ampuma-aseen käytölle. Valtaosa ampuma-aseistamme on metsästysaseita. Kun lupaa haetaan metsästys- tai urheiluammuntaharrastuksen perusteella, on hakijan esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Jos hakijalla on metsästyskortti tai ampumaseuran jäsenkortti, se tulee ottaa mukaan lupahakemusta jätettäessä.

Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Aselupien menettäminen

Aselupien peruutus on poliisin lupasektorin tehtävä. Päätöksen peruutuksesta tekee tavallisesti lupakomisario. Päätöksentekoon sovelletaan hallintolain säännöksiä mm. kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta.

Poliisin kenttä- tai tutkintapartio voi ottaa aseluvan haltijan hallussapitoon oikeuttavat asiakirjat, aseet ja niihin kuuluvat patruunat pois myös poliisitehtävällä. Tyypillinen tällainen tehtävä on aseilla uhkaaminen, itsetuhoisuus, aseiden määräysten vastainen säilyttäminen ym. Väliaikaisesta haltuunotosta harkinnan ajaksi on tehtävä päätös. Ampuma-aseluvat voivat mennä harkintaan myös päihtymyksestä johtuvien säilöönottojen vuoksi. Elämäntapa ei silloin osoita luvanhaltijaa sopivaksi pitämään hallussaan aseita.

Nopeaa apua lakiasioihin.